Vitale democratie, doe er wat aan! 

‘Op weg naar een toekomstbestendige lokale democratie’ 

De laatste tijd zijn diverse rapporten verschenen over de toekomst van het openbaar bestuur. Zo pleit de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) pleit in zijn advies '15,9 uur' voor het versterken van de contacten met de samenleving.
De VNG Denktank stelt in het Jaarbericht 2016 dat een krachtiger, trefzekere gemeenteraad mogelijk is, als deze zich meer opstelt als het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Volgens de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur is er zelfs groot onderhoud nodig, plus een radicale omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. En het in maart verschenen rapport 'Maak verschil - Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven' van de Studiegroep Openbaar Bestuur beveelt aan om werk te maken van meer kwaliteit en een betere opleidingen van bestuurders, politici en ambtenaren. Tijdens het komende Najaarscongres staat de vraag centraal hoe al deze conclusies en aanbevelingen kunnen worden omgezet in daden die leiden tot een toekomstbestendig openbaar bestuur. Want het is zoals Johan Rudolph Thorbecke in 1872 al schreef: “Er is meer dan voorheen in de wereld te doen.”

Klik hier voor meer informatie over het Najaarscongres 2016.

Nieuws

Agenda

27okt

Bezoek aan Bank Nederlandse Gemeenten


Meer ›
11nov

Najaarscongres 2016 - De toekomst van het openbaar bestuur


Meer ›
24nov

Provinciale Utrechtse Omgevingswetdag


Meer ›