Voorjaarscongres 2015: Maak kennis met GS provincie Utrecht

Hoewel de formatiebesprekingen nog in volle gang zijn, wijst alles erop dat ook het nieuwe college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht zal worden gedragen door de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Toch is er alle aanleiding om, met het vorige coalitieakkoord als uitgangspunt, de mogelijke speerpunten van een nieuw bestuursakkoord onder de loep te nemen. Wat is er allemaal terecht gekomen van de provinciale ambities op het terrein van economie en mobiliteit, natuur en milieu, en onderwijs en innovatie, zoals verwoord in het vorige coalitieakkoord? En op welke terreinen is bijstelling, aanscherping of vernieuwing nodig, nu sprake is van een nieuwe economische, financiƫle en bestuurlijke realiteit? De VNG afdeling Utrecht biedt u tijdens haar Voorjaarscongres van 2015 een unieke kans om hierover met elkaar en het provinciebestuur in gesprek te gaan.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Agenda

22mei

Voorjaarscongres 2015: provinciaal beleid in een nieuwe realiteit


Meer ›
12okt

Open Days 2015 - Brussel


Meer ›