Voorjaarscongres 2015: Maak kennis met GS provincie Utrecht

De provinciale coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks zijn het eens over het beleid van de provincie Utrecht voor de komende vier jaar. Het nieuwe coalitieakkoord, dat de titel 'In Verbinding!' heeft meegekregen richt zich op het uitvoeren van wat de afgelopen periode in de steigers is gezet en het nakomen van bestaande afspraken. Tegelijkertijd zet de coalitie echter ook een aantal nieuwe accenten. 

Alle aanleiding dus om, met het vorige coalitieakkoord in het achterhoofd, de speerpunten van het nieuwe bestuursakkoord onder de loep te nemen.

De VNG afdeling Utrecht biedt u tijdens haar Voorjaarscongres van 2015 een unieke kans om hierover met elkaar en het nieuwe provinciebestuur in gesprek te gaan. Na een korte kennismaking met de leden van het nieuwe Utrechtse college van gedeputeerden, zal met hen een levendig debat worden gevoerd over vorm en inhoud van het provinciaal beleid in de periode 2015-2019. 

Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Agenda

12okt

Open Days 2015 - Brussel


Meer ›
06nov

Najaarscongres VNG afdeling Utrecht


Meer ›