Raadslid in de schijnwerper 

Op weg naar de verkiezingen in 2018 

Terwijl de formatie van een nieuw kabinet nog in volle gang is maakt Nederland zich alweer op voor een nieuwe verkiezingsronde. Op woensdag 21 maart 2018 staan immers de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad op de agenda. Reden voor de VNG afdeling Utrecht om het Voorjaarscongres 2017 voor een belangrijk deel in het teken te stellen van het raadslidmaatschap. 
Op welke wijze kunnen huidige en aanstaande raadsleden zich voorbereiden op de verkiezingen van 2018 en de campagne die daaraan vooraf gaat? Hoe kijken zij aan tegen het raadslidmaatschap dat daarop volgt? Maar ook: wat is de beste reactie op de veranderende eisen die er aan gemeenteraadsleden en gemeentebesturen worden gesteld? Onder invloed van de decentralisaties wint de lokale democratie immers alleen maar aan belang. Ook bewoners en bedrijven stellen zich anders op. Zij zijn zelfredzamer geworden en willen veel nauwer bij het bestuur van en de besluitvorming in de gemeente worden betrokken dan in het verleden het geval was. Hoe kan daar op adequate en realistische wijze vorm en inhoud aan worden gegeven? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Voorjaarscongres 2017.

Nieuws

Agenda

18mei

VNG-Seminar over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen


Meer ›
19mei

Voorjaarscongres 2017: het raadslid in de schijnwerper


Meer ›