Agenda

Een overzicht van de voornaamste bijeenkomsten en andere evenementen op de agenda van VNG afdeling Utrecht.

29nov

Themabijeenkomst Armoede en schulden

30nov

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV