30okt

Conferentie 'Geweld in gezinnen'

Dinsdag 30 oktober 2018, van 12.00-17.00

Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

In de reeks congressen over huiselijk geweld houdt het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) deze keer een bijeenkomst over de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De conferentie is georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht in samenwerking met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Tijdens de conferentie komen vragen aan de orde als: Wat betekent de aanscherping van de meldcode voor ons? Welke bijdrage kun je als professional leveren om geweld te stoppen? Welke werkzame bestanddelen zijn er in bestaande interventies of methodieken? Kortom: ‘Hoe draag jij bij aan meer veiligheid in het gezin?’ 

  • Onderdeel van de conferentie zijn vier workshops, waarvan er aan twee kan worden deelgenomen. Klik hier voor een overzicht.
  • Klik hier voor uw aanmelding. Inschrijven is mogelijk tot 22 oktober.