23nov

Najaarscongres VNG Utrecht

Het Najaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden op vrijdag 23 november 2018. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de halfjaarlijkse ledenvergadering worden gehouden.

Tijdens de bijeenkomst zal enerzijds worden ingegaan op de verwachtingen die nieuw aangetreden wethouders en raadsleden na de verkiezingen van maart 2018 hadden en wat daarvan in de lokale bestuurspraktijk terecht is gekomen.

Anderzijds wordt besproken welke thema's de Utrechtse gemeenten de provincie de nieuwe bestuursperiode onder de aandacht willen brengen. Dit gebeurt in het licht van de komende verkiezingen voor provinciale staten, die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Het streven is om tijdens het Najaarscongres een nieuw Manifest van de Utrechtse gemeenten te kunnen aanbieden.

Gastgemeente Renswoude ontvangt u graag vanaf 09.00 uur in het bezoekerscentrum van de Grebbelinie. Na afloop wordt u een lunch aangeboden.

Meer informatie volgt te zijner tijd op deze website.