01jun

Voorjaarscongres VNG Utrecht - Besturen in een veranderd landschap

Vrijdag 1 juni 2018, van 09.15 uur tot 13.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur). Aansluitend middagprogramma vindt plaats van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Veerensmederij
Soesterweg 330
3812 BH Amersfoort

Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden op vrijdag 1 juni 2018 in de Veerensmederij in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de halfjaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Amersfoort treedt op als gastgemeente.

Congres Besturen in een veranderd landschap

Het politieke landschap op lokaal niveau is er na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 bepaald niet overzichtelijker op geworden. De versnippering is toegenomen. Behalve dat de lokale partijen een factor van betekenis zijn geworden, is ook het aantal politieke partijen, dat in de gemeenteraden is vertegenwoordigd, fors toegenomen. Hierdoor mocht worden verwacht dat de vorming van nieuwe coalities, het bereiken van een coalitieakkoord en naar verwachting ook het politieke besluitvormingsproces in de komende vier jaar een stuk ingewikkelder en tijdrovender worden. Niet alleen zijn er meer partijen nodig om tot een meerderheid in de gemeenteraad te komen, ook zullen er meer standpunten verenigd moeten worden.

Tegelijkertijd verkeren de gemeenten en hun bestuurders in onzekere financiële tijden. Terwijl het takenpakket alleen maar in omvang is toegenomen is nog altijd onduidelijk welke financiële consequenties de door het rijk genomen maatregelen zullen hebben en hoe deze kunnen worden gedragen. De herziening van het Gemeentefonds, de eventuele stijging van het accres, de gevolgen van de afspraken over het Interbestuurlijk Programma in de lokale praktijk: allemaal zaken die nog altijd met de nodige onzekerheden en onduidelijkheden zijn omgeven. Daarnaast roept ook de zgn. Maart-circulaire de nodige vragen op.

Wat betekent dit complex geheel van omstandigheden voor het functioneren van het lokale bestuur? Welke antwoorden zijn er al wel gekomen? En op welke wijze kunnen gemeenten in de dagelijkse praktijk hier het beste op anticiperen? Maar ook: hoe hebben de Utrechtse gemeenten geacteerd sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslagen? Hoe gaan zij in de formatie en het maken van beleidsafspraken om met de talrijke (financiële) onzekerheden, waar lokale bestuurders zich voor gesteld zien? Over deze en nog veel meer vragen gaat het tijdens het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht. 

Een van de sprekers is Jantine Kriens, algemeen directeur VNG. Zij verzorgt een presentatie ‘Over de financiële ruimte na de gemeenteraadsverkiezingen’ en de stand van zaken met betrekking tot het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Op zijn beurt gaat voorzitter Maarten Divendal van de VNG afdeling Utrecht met u in gesprek over wat is er na de gemeenteraadsverkiezingen is gebeurd in de Utrechtse gemeenten.

Middagprogramma

In de middag kunt u van 14.00 tot 15.30 uur deelnemen aan een rondwandeling onder leiding van gidsen over het terrein van De Wagenwerkplaats met fraaie voorbeelden van hergebruik van industrieel erfgoed. Zie ook: http://wagenwerkplaats.eu/

Ook zal een bezoek worden gebracht aan het gebouw van ProRail, het Railcenter (https://www.railcenter.nl/). 

U kunt bij uw inschrijving via onderstaande rode button aangeven of u wilt deelnemen aan het middagprogramma. Deelname aan zowel het Voorjaarscongres als het middagprogramma is gratis.