Links

Alle links openen in een nieuw venster.

Utrechtse gemeenten:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten   [ www.vng.nl ]

Vereniging van Gelderse Gemeenten [ www.vnggelderland.nl ]
Vereniging van Drentse Gemeenten [ www.vdgdrenthe.nl ]
Vereniging van Friese Gemeenten [ www.friesegemeenten.nl ] 
Vereniging van Groninger Gemeenten [ www.groningergemeenten.nl ]
VNG afdeling Overijssel [ vngoverijssel.nl ]
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten [ www.vzhg.nl ]

VNG Congres- en studiecentrum  [ www.congresenstudiecentrum.nl ] 
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) [ www.nuzo-utrecht.nl ] 

Overzicht van alle sites van de overheid   [ www.overheid.nl ]   
provincie Utrecht   [ www.provincie-utrecht.nl ] 
Rijkswaterstaat   [ www.rijkswaterstaat.nl ] 
Lokaal veiligheidsbeleid   [ www.hetccv.nl ] 
Europese Kaderrichtlijn Water   [ via website Rijkswaterstaat ] 
Waar staat je gemeente?   [ www.waarstaatjegemeente.nl ] 
Praktijkvoorbeelden: van en voor gemeenten.   [ via website www.vng.nl ]

Kwaliteitsatlas.nl is een website waarop de belangrijkste landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken van het Groene Hart worden beschreven en verbeeld.

De gemeenten Montfoort, Oudewater, Lopik en IJsselstein, de provincie Utrecht en waterschap ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ vormen de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden. In dit gebied werken ze samen om de sociaal-economische vitaliteit en de ruimtelijke, landschappelijke kwaliteit te versterken.

Leader is een experimenteel programma dat door de Europese Unie is geïnitieerd om plattelandsgebieden een sociaal-economische impuls te geven. Het maakt nu deel uit van het nieuwe PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP), dat loopt van 2007 - 2013. Meer informatie over Leader in POP2 vindt u op www.netwerkplatteland.nl. Leader geldt in de provincie Utrecht als subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de Weidse Veenweiden en de Kromme Rijnstreek.

Adviesgroep SAB wil met de  website www.ruimtevoorderaad.nl nieuwe raadsleden wegwijs maken in de ruimtelijke ordening. De site biedt informatie over de Wet ruimtelijke ordening, relevante nota’s en procedures, en de positie van gemeenten.

(bestuurlijke) beroepsgroepensites: