Najaarscongres 2018

Opmaat naar de provinciale Statenverkiezingen

Lever tijdens het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht input voor een nieuw ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. 

  

Vrijdag 23 november 2018, ochtendprogramma van 9.30 uur tot 13.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur, vanaf 13.15 uur lunchbuffet).

Gastgemeente is Renswoude. Als congreslocatie dient de Bezoekerscentrum Grebbelinie.

In de middag is er van circa 14.00 uur tot 15.00 uur gelegenheid een kijkje te nemen in het bezoekerscentrum en, als het weer het toelaat, buiten te wandelen en de linie te beleven met gids Bert Rietberg.

Achtergrond

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wil – net als in 2007 en 2011 – na de verkiezingen een ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Wat willen we de fracties in dat Manifest meegeven en wat kan input zijn voor de Statenverkiezingen? En minstens zo belangrijk: wat zien we terug in het ‘bestuursprogramma’ 2019-2023?

We willen de Utrechtse gemeenten vragen input te leveren voor dit Manifest waarmee we in de richting van de provinciale politiek vóór en na de verkiezingen onze invloed willen laten gelden ten gunste van de gemeenten en een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten. Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht zal de fractievoorzitters verzoeken dit Manifest een inhoudelijke plek te geven in de provinciale plannen voor de komende vier jaar. 

De input voor het Manifest bestaat uit 3 delen:

Deel 1 
Tijdens het najaarscongres willen we in workshops met u over 6 maatschappelijke opgaven van gedachten wisselen (2 rondes van elk 3 thema’s). 

Eerste workshopronde:

  • Economie en bedrijvigheid
  • Mobiliteit
  • Landelijk gebied

Tweede workshopronde:

  • Woningbouwopgaven
  • Energietransitie/klimaatadaptatie
  • Cultureel erfgoed/recreatie 

Deel 2 
Binnenkort ontvangen de colleges van burgemeester en wethouders een mail waarin ze kunnen aangeven wat hun gemeente belangrijk vindt om in het Manifest voor de bestuursperiode 2019-2023  op te nemen. Daarbij gaan we in ieder geval uit van bovengenoemde 6 thema’s en er zal een ‘open’ categorie worden toegevoegd, waarin men zelf een thema kan invullen. 

Aan de hand van de input van deel 1 en deel 2 zal een concept-Manifest worden opgesteld, dat zal worden aangeboden aan de lijsttrekkers.

Deel 3

Het bestuur is ook voornemens vóór de statenverkiezingen weer een lijsttrekkersdebat te organiseren. Op dit moment is daarvoor nog geen datum bekend. Via onze nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte. De uitkomsten van het debat kunnen eveneens als bouwstenen dienen voor het Manifest.

De delen 1, 2 en 3 worden verwerkt in het definitieve ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’.

Het Najaarscongres is dus een belangrijk moment om uw inbreng te leveren!