Besturen doe je samen! - Utrechtse informatiemarkt

28-03-18

‘Besturen doe je samen!’ is het motto van de informatiemarkt die de provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht op woensdag 11 april 2018 houden in het Provinciehuis van Utrecht. De markt, die begint om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur, biedt u een unieke kans om binnen enkele uren geïnformeerd te worden over ruim 70 beleidsthema’s die voor gemeenten van cruciaal belang zijn.

Bovendien kunt u op informele wijze kennismaken, contacten aanhalen en ervaringen uitwisselen met collega-bestuurders en politici van de provincie en gemeenten. Daarmee is de informatiemarkt een onmisbaar onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraden, zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aantreden.

Programma

De informatiemarkt wordt gehouden in de foyer, de vergaderzalen en gangen nabij de Statenzaal van het provinciehuis. U kunt er het volgende verwachten:

  • Meer dan 50 presentaties van organisaties en instellingen die in de provincie actief zijn;
  • Actuele informatie over uiteenlopende thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, veiligheid en natuur en milieu;
  • Een toelichting op de rol en betrokkenheid van de provincie Utrecht op uiteenlopende thema’s en dossiers;
  • Een veelzijdig programma van films, pitches, workshops en presentaties, waaruit u naar behoefte de voor u meest aantrekkelijke en informatieve onderdelen kunt kiezen;
  • Kennismaking met het college van gedeputeerde staten en de leden van provinciale staten van de provincie Utrecht en het bestuur van de VNG afdeling Utrecht;
  • Ontmoeting van naar verwachting enkele honderden collega-politici en -bestuurders van andere gemeenten en waterschappen;
  • Vanaf 18.00 uur: een lopend buffet, u aangeboden door de provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht.

Doelgroepen

Bent u na 21 maart (opnieuw) verkozen in de gemeenteraad of bent u benoemd als lid van een raadscommissie? Dan meldt u zich aan via de griffier van uw gemeente.

Overige geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze pagina. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 3 april 2018.

Deelnemers worden er met nadruk op gewezen dat de parkeerfaciliteiten bij het provinciehuis uitermate beperkt zijn. Kom dus bij voorkeur gezamenlijk of met het Openbaar Vervoer. Een alternatieve (betaald) parkeerlocatie is te vinden op 400 meter loopafstand.

  • Klik hier voor een overzicht van deelnemende organisaties.