Meer dan 200 bestuurlijke vacatures bij landelijke VNG

22-05-18

Kandidaten voor de ruim 200 vacatures in het bestuur, negen vaste beleidscommissies en twee colleges van de landelijke VNG hebben nog tot 1 juni de tijd zich te melden.

De meeste van de in totaal 215 vacatures zijn ontstaan als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 4 april jongstleden. 

Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures. Zij kunnen zich kandidaat stellen tot uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 vóór 12.00 uur. De adviescommissie governance, onder voorzitterschap van Paul Depla, selecteert vervolgens per vacature één kandidaat.

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten aan te bevelen en stelt het daarom op prijs als u uw kandidatuur kenbaar maakt. Dat kunt u doen door een mail – met daarbij uw c.v. – te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl

Op 11 juli wijst het bestuur de kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie aan als waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges. In de Buitengewone ALV in het najaar zullen deze kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd.