Nieuwe bestuursleden VNG Utrecht voorgedragen

31-10-18

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft besloten Juliette de Graaf, raadslid in Bunschoten namens de VVD, en Maarten van Dijk, raadslid in Stichtse Vecht namens de PvdA, voor te dragen voor benoeming tot bestuurslid.

Juliette de Graaf

Maarten van Dijk

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er in het afdelingsbestuur twee vacatures voor raadsleden ontstaan omdat Hugo van Amerongen (raadslid Lopik, VVD) vrijwillig terugtrad als bestuurslid en Rick Beukers (raadslid Bunschoten, VVD) tot wethouder van Bunschoten is benoemd. 

In de nieuwsbrieven van juli en augustus jongstleden is een oproep gedaan te solliciteren naar de vacatures voor de posities van raadsleden. Ook werden de vacatures bekend gemaakt op de site van de afdeling. Op aanbeveling van de sollicitatiecommissie die met een aantal kandidaten gesprekken heeft gevoerd, heeft het bestuur besloten Juliette de Graaf en Maarten van Dijk voor te dragen voor benoeming tot bestuurslid.

Juliette de Graaf is 21 jaar en sinds 2018 gemeenteraadslid in Bunschoten namens de VVD. Zij studeert Psychologie aan de Open Universiteit en volgt de opleiding ‘Maatschappelijk werk en dienstverlening’ aan de Hogeschool Utrecht.

Maarten van Dijk is 38 jaar en werd in 2014 gemeenteraadslid in Stichtse Vecht namens de PvdA. Hij is fractievoorzitter en werd na de verkiezingen dit jaar ook tot voorzitter van de Auditcommissie benoemd. Van 2003 tot en met 2010 was hij raadslid in Maarssen. Vanaf 2003 werkt hij bij de gemeente Amsterdam; vanaf 2015 als Business Controller bij de Directie Subsidies, daarvoor had hij functies op het terrein van control bij de Dienst Werk en Inkomen en HRM bij de Bestuursdienst en Stadsdeel Zuidoost.

De voordracht wordt besproken tijdens de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op het Najaarscongres.