Samen werken aan waterrobuust Utrecht

15-02-18

Ook de gemeenten in Utrecht moeten bestand zijn tegen wateroverlast en overstromingen als gevolg van extreme weersomstandigheden. Daartoe hebben een groot aantal gemeenten, de provincie Utrecht, waterschappen en de Veiligheidsregio de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend.

Dat gebeurde op 15 februari tijdens een bijeenkomst in Amersfoort, die was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht en die in het teken stond van ruimtelijke adaptatie. Het gelijknamige Deltaprogramma moet erin voorzien dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is, en dus is opgewassen tegen de nadelige effecten van klimaatverandering. 

Met de intentieverklaring spreken de ondertekenaars af met een plan van aanpak te komen, waarin de risico’s van wateroverlast aan de orde komen, prioriteiten woden gesteld en afspraken worden gemaakt over het voorkomen van problemen. Daarbij zal zowel aandacht zijn voor het creeren van een waterrobuuste ruimtelijke inrichting als aan rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Burgemeester van Patrick van Domburg van de gemeente IJsselstein is ambassadeur meerlaagsveiligheid: “Met elkaar maken we zo zichtbaar dat wij de risico’s onderkennen en met betrokken partners deze opgave aangaan. De gezamenlijke aanpak heeft een meerwaarde. Een overstroming heeft niet alleen lokaal gevolgen, maar kan gevolgen hebben voor een veel groter gebied. Iedere organisatie heeft zijn eigen taak en rol in het geheel. Hiermee zijn we koploper in Nederland.”

  • Klik hier voor een terugblik op de bijeenkomst van 15 februari 2018.
  • Klik hier voor achtergrondinformatie over ruimtelijke adaptatie.