Over VNG afdeling Utrecht

De VNG afdeling Utrecht is een van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze provinciale afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur en informeren de aangesloten gemeenten in de regio over de vraagstukken die in de provincie spelen.

De VNG afdeling Utrecht is gevestigd in het Stadshuis Nieuwegein.

VNG afdeling Utrecht is een zelfstandige vereniging, waar alle Utrechtse gemeenten lid van zijn. Via de rubriek "links" kunt u doorklikken naar de websites van alle Utrechtse gemeenten. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Nieuwegein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel Utrecht. Het secretariaat is ondergebracht bij de gemeente Nieuwegein. De contactgegevens van VNG afdeling Utrecht vindt u hier.

Op 9 januari 2009 bestond VNG afdeling Utrecht 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan is door historicus Jacques Lemmink een jubileumboek geschreven. Op deze pagina vindt u meer informatie daarover.