Bestuur

De VNG afdeling Utrecht kent een algemene ledenvergadering en een bestuur.

De algemene ledenvergadering tijdens het Najaarscongres 2012.

De algemene ledenvergadering wordt tenminste twee keer per jaar gehouden, in het voor- en het najaar.

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Combinatie van de functies van vice-voorzitter/penningmeester of secretaris/penningmeester is mogelijk.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Klik links in de navigatiekolom voor meer informatie.